sikerhonlap.hu

Fordítás menüpont

Honlap fordítás

Ma már nyilvánvaló, hogy honlapra minden vállalkozásnak szüksége van. S az is egy természetes dolog, hogy a külföld felé nyitás első lépése a cél-ország nyelvének megfelelő nyelven egy honlap elkészítése.

Hogyan is kezdjünk hozzá?

A legjobb kiindulási alap a magyar nyelvű honlapunk lefordíttatása idegen nyelvre. Van, aki egyszerűen megadja a fordító számára a magyar nyelvű honlapjának linkjét azzal a kéréssel, hogy fordítsa azt le. Ez azonban ebben a formában nem mindig célravezető. Egyrészt a célország kultúrája ugyanis eltérhet, másrészt pedig marketing szempontjából mindig hálás dolog lehet célország vonatkozású specifikumokkal „megfűszerezni” a fordítást.

Orosz fordítás

Az eddigiekre néhány orosz vonatkozású példa. Míg Magyarországon általánosan elterjedt gyakorlat az utólagos fizetés, Oroszországban szinte kizárólag az előre fizetés dominál. Az orosz piac hatalmas, s az orosz diaszpóra ma már a világ minden országában jelentős, s így ez globálisan is hatalmas vásárlóerőt jelent. Ezért érdemes például sokféle fizetési módot megadni, hiszen egy kényelmes fizetési lehetőséggel sok hezitáló vevőt megnyerhetünk.

Anyanyelvi orosz fordítás

Amikor orosz nyelvű honlapunk fordításához orosz fordítót választunk, akkor kizárólag egy orosz anyanyelvű fordító mellett döntsünk. Fordítóiroda esetén is tisztázzuk annak fordítási menedzserével, hogy ragaszkodunk egy orosz anyanyelvű fordító megbízásához. S egyáltalán tudják-e ezt biztosítani? Ilyen esetben legcélszerűbb lehet egy univerzális, minden nyelvre fordítást vállaló fordítóiroda helyett egy oroszra szakosodott fordítóirodát megbízni, hiszen ők állandóan csak oroszról magyarra és magyarról oroszra fordítással foglalkoznak. Ezért aztán náluk nem csupán az egy természetes dolog, hogy mindig a célnyelv anyanyelvi fordítójával dolgoztatnak, hanem az is, hogy náluk inkább találhatunk a mi speciális témánkhoz jobban értő szakfordítót. Nem utolsó sorban pedig azért is érdemes lehet egy oroszra szakosodott fordítóirodával dolgoztatni, mert náluk – a szakosodás eredményeképpen – alacsonyabb költségek miatt alacsonyabb lehet a fordítás ára leütésenként. Hasonló a helyzet a szabadúszó fordítók esetében.

S ha már érkeznek az orosz nyelvi közegből a megrendelések …

Sokszor előfordulhat, hogy a lefordított honlapunk célnyelvén majd kommunikációra lesz szükségünk. Ilyenkor persze tolmácsot kell igénybe vennünk, a példánknál maradva orosz hivatalos tolmácsot. S miért éppen hivatalosat? Az ügyfelével folytatott kommunikációja, annak szintje, minősége a cége imidzsének egy részét képezi. S egy orosz hivatalos tolmács ára is kedvező a többi nyelvhez, illetve a tipikus fordítóirodai árakhoz képest.

Kívánjuk, hogy idegen nyelvű honlapja révén érjen el sok sikert a nemzetközi, illetve az orosz üzleti életben!